درد عشق

عبید زاکانی

ما را همین بس است که داریم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و کنار نیست


by Omid behnia

دل

عبید زاکانی

دوش لعلت نفسـی خاطر ما خـــوش می کرد
دیده می دید جمـال تـو و دل غَــش می کرد


by Omid behnia