برقص

لیلا کردبچه

برقص پیش از آنکه پروانه‌ها
خاطرۀ گل‌های پیراهنت را
برای شکوفه‌های پلاسیده تعریف کنند
و حریر نازکِ دامنت را
دست‌های زبرِ زندگی نخ‌کش‌کند...


by Omid behnia

عادت

لیلا کردبچه

نگران من نباش
دست‌هایم را
به از دست دادن عادت داده‌ام.


by Omid behnia

دلتنگ

لیلا کردبچه

می خواهی
دلتنگت نباشم
انگار که بخواهی،
شیروانی‌هایِ "رشت" خیس نباشند.
انگار که بخواهی
زمستان‌هایِ "الموت" سرد
انگار که بخواهی
پاییزهای روستای چنار "کاشان" زرد.
دنیا اما کاری به خواستنِ هیچکس ندارد.
من هم سالهاست
می خواهم کنارم باشی.


by Omid behnia

poems/1657991324.jpg

پاییز

لیلا کردبچه

و کسی‌ که
تو را دیده باشد
پاییزهای سختی خواهد داشت ...


by Omid behnia

دوستت دارم

لیلا کردبچه

دوستت دارم با صدای بلند
دوستت دارم با صدای آهسته
دوستت دارم
و خواستن تو جنینی‌ست در من
که نه سقط می‌شود،
نه به دنیا می‌آید.


by Omid behnia